• home

  home

  NASZYM ZADANIEM JEST TWORZENIE NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY, FUNKCJONALNEJ ORAZ INTEGRALNIE ZWIĄZANEJ Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI.

  DĄŻYMY DO JEDNOŚCI ESTETYCZNEJ I TECHNOLOGICZNEJ NASZYCH PROJEKTÓW.

lokalizacja

DZIAŁKI ZLOKALIZOWANE SĄ NA POŁUDNIOWYM KRAŃCU ŁODZI W MALOWNICZO POŁOŻONEJ WSI STARA GADKA, NALEŻĄCEJ DO GMINY RZGÓW, KTÓRA ZAJMUJE WYSOKIE MIEJSCE W RANKINGU POLSKICH GMIN. DOMY POŁOŻONE SĄ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO O NAZWIE RUDA WILLOWA.

ZESPÓŁ RUDA WILLOWA WYODRĘBNIONY ZOSTAŁ Z OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA NERU ZE WZGLĘDU NA WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ WALORY KULTUROWE ORAZ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE. CENNYM WALOREM PRZYRODNICZYM TEGO OBSZARU JEST KOMPLEKS LEŚNY RUDA POPIOŁY, BĘDĄCY POZOSTAŁOŚCIĄ ROZLEGŁYCH LASÓW, KTÓRE W XIX W. ROZCIĄGAŁY SIĘ OD CHOJEN PRZEZ RUDĘ, ROKICIE I DALEJ NA PÓŁNOC, AŻ DO ZGIERZA. JEST TO JEDNOLITY, POD WZGLĘDEM SIEDLISKOWYM OBSZAR W KTÓRYM NA UWAGĘ ZASŁUGUJĄ MIĘDZY INNYMI STULETNIE SOSNY.

WALORY KRAJOBRAZOWE TEGO OBSZARU PODKREŚLA INTERESUJĄCA, ZRÓŻNICOWANA RZEŹBA TERENU, STAWY STEFAŃSKIEGO ORAZ KILKA ZABYTKOWYCH WILLI Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU, WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW. „RUDA WILLOWA DOSKONALE WPISUJE SIĘ W SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA, SPEŁNIA FUNKCJE KORYTARZA EKOLOGICZNEGO ORAZ POSIADA WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ WALORY HISTORYCZNE I EDUKACYJNE.

LOKALIZACJA OFERUJE DOSKONAŁY DOJAZD ZARÓWNO DO MIASTA ORAZ DRÓG SZYBKIEGO RUCHU. OFERUJE TAKŻE DOSTĘP DO SZEREGU NIEZBĘDNYCH USŁUG ORAZ SKLEPÓW W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU.

mapa960

cechy

RÓŻNORODNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ
DOMY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY KAŻDY Z NICH WYRÓŻNIAŁ SIĘ INDYWIDUALNĄ ARCHITEKTURĄ. KSZTAŁT BRYŁY BUDYNKU, OGRODZENIE, OKNA ORAZ MATERIAŁY ELEWACYJNE TAKIE JAK BLACHA ALUMINIOWA, ŁUPEK KAMIENNY ORAZ BIAŁY TYNK ZAPEWNI JEDNOLITY
ODCZYT WIZUALNY I FUNKCJONALNY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ OBOK SIEBIE BUDYNKÓW.
WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY
TO CECHY, KTÓRE POWINNY ZAWIERAĆ INDYWIDUALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW. PROJEKTUJEMY KAŻDY DOM SZCZEGÓLNIE ZWRACAJĄC UWAGĘ NA DETALE, KTÓRE ŚWIADCZĄ O JAKOŚCI
I DOSTOSOWANIU DO FUNKCJI JAKĄ PEŁNIĄ.
NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE
DOMY WYPOSAŻONE SĄ W EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII POBIERANEJ Z ZIEMI DZIĘKI POMPOM CIEPŁA, ODZYSKOWI CIEPŁA Z WENTYLACJI BUDYNKU ORAZ SOLAROM SŁONECZNYM
I OGNIWOM FOTOWOLTAICZNYM.
DO BUDYNKÓW PRZEWIDZIANO TAKŻE MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA GAZU ZIEMNEGO
ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU INTELIGENTNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DBAJĄCEJ O KOMFORT, OSZCZĘDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

kreowanie społeczności

UWAŻAMY, ŻE ISTOTNE JEST SĄSIEDZTWO I MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH. DZIĘKI ZAPROJEKTOWANYM CZĘŚCIOM WSPÓLNYM, MIESZKAŃCY BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO WYDZIELONEGO PLACU ZABAW, ZIELONEJ ALEJKI SPACEROWEJ ORAZ ŁAWEK.

Stara_Gadka_druk-5-poglad

dostosowanie do potrzeb

KLIENT OTRZYMUJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU LOKALIZACJI I DOSTOSOWANIA WYBRANEGO PROJEKTU DO SWOICH POTRZEB.
PLANUJĄC MODELOWE DOMY UWZGLĘDNILIŚMY INDYWIDUALNE UWARUNKOWANIA I DALIŚMY SZANSĘ KLIENTOWI NA WYBÓR
WIELKOŚCI POWIERZCHNI MIESZKALNEJ, ZMIANĘ FUNKCJI I UKŁADU POMIESZCZEŃ ORAZ RODZAJU WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
I ELEWACJI.
ZADBALIŚMY O TO, ABY KAŻDY DOM BYŁ NIEPOWTARZALNY A JEDNOCZEŚNIE WPISYWAŁ SIĘ W SPÓJNĄ WIZJĘ NOWOCZESNEJ
ARCHITEKTURY.
dostdopotrzeb
dost

zagospodarowanie terenu

ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH LEŻY NA TERENIE OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GWARANTUJE ON SPÓJNY I ZAPLANOWANY ROZWÓJ TERENU PRZEWIDZIANY DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, JEDNORODZINNEJ. ADMINISTRACYJNIE WYDZIELONE I UJĘTE W PLANIE SĄ TEŻ DROGI ZAPEWNIAJĄCE DOJAZD DO NIERUCHOMOŚCI . POMYSŁ NA OSIEDLE DOMÓW POWSTAŁ JAKO ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE ŁODZIAN NA NOWOCZESNĄ I KREATYWNĄ ARCHITEKTURĘ, KTÓREJ DRASTYCZNIE BRAKUJE W OFERCIE ŁÓDZKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO.
PRZEWIDUJEMY WYBUDOWANIE 23 DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA WYDZIELONYCH DZIAŁKACH UZUPEŁNIONYCH FUNKCJĄ USŁUGOWĄ I REKREACYJNĄ.
OFERUJEMY DZIAŁKI O POWIERZCHNI 600 M2 ZABUDOWANE NOWOCZESNYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI O POWIERZCHNI OD 90 DO 300 M2. WSZYSTKIE DZIAŁKI POSIADAJĄ DOSTĘP DO GAZU, WODY I PRĄDU. SIEĆ KANALIZACYJNA JEST UJĘTA W GMINNYM PLANIE INWESTYCYJNYM NA ROK 2015/2016.
zagospodarowanie_bw

oferta

 1. DZIAŁKI BUDOWLANE O POWIERZCHNI OK. 600 M2,
 2. GOTOWY PROJEKT JEDNEGO Z PIĘCIU DOMÓW MODELOWYCH O POWIERZCHNI OD 100 DO 300 M2,
 3. PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO BUDOWLANEGO PROJEKTU
  ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI POTRZEBNEJ DO UZYSKANIA
  POZWOLENIA NA BUDOWĘ,
 4. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WNĘTRZ Z UWZGLĘDNIENIEM DETALI WYKONAWCZYCH,
 5. SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS WYKONAWCZY PRAC BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW
  NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA CAŁEJ INWESTYCJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH,
 6. REALIZACJA PROCESU BUDOWLANEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z WSZYSTKIMI
  WYKONAWCAMI ROBÓT BUDOWLANYCH POPARTA NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY
  W NAJLEPIEJ ROZUMIANYM INTERESIE INWESTORA,
 7. WYKOŃCZENIE I DOCELOWA ARANŻACJA WNĘTRZ POWIERZCHNI MIESZKALNEJ
  ORAZ OGRODU,
 8. ODBIÓR FORMALNY WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.

kontakt

logo_reform_250

REFORM NIERUCHOMOŚCI
UL. INŻYNIERSKA 11, 93-569 ŁÓDŹ
MAIL: OFFICE@REFORM.PL
BIURO SPRZEDAŻY:
UL. CZARTORYSKIEGO 10
95-030 STARA GADKA
TEL. (42) 214-10-13
KONTAKT:KONRAD GRODZIŃSKI
GSM 501 127 337
WWW.REFORM.PL
WWW.STARAGADKA.PL